Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego materiału
Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku ogłasza sprzedaż zbędnego
materiału
30.11.2018 więcej
ROZSTRZYGNIĘTE - Konserwacja, obsługa i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic w Giżycku
Konserwacja, obsługa i bieżące utrzymanie sygnalizacji
świetlnych na skrzyżowaniach ulic w Giżycku: - Warszawska
– Bohaterów Westerplatte – Wodociągowa; - Warszawska –
Dąbrowskiego; - Aleja 1 Maja – Kościuszki; - Warszawska –
Suwalska – Białostocka
22.11.2018 więcej
ZAKOŃCZONE - Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego materiału
Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku ogłasza sprzedaż zbędnego
materiału.
29.10.2018 więcej
ROZSTRZYGNIĘTE - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach budowy chodnika przy drodze pow. nr 1738N w miejscowości Żywki
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach
budowy chodnika przy drodze pow. nr 1738N gr. pow. - Kruklanki -
Żywki - Mazuchówka, w miejscowości Żywki
16.10.2018 więcej
ROZSTRZYGNIĘTE - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach budowy chodnika wraz z przebudową odcinka drogi pow. nr 1734N koło miejscowości Brożówka
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach
budowy chodnika wraz z przebudową odcinka drogi pow. nr 1734N
gr. pow. - Jeziorowskie - Kruklanki, koło miejscowości
Brożówka, w lokalizacji 4 713 do km 5 227,63 - (budowa
chodnika)
16.10.2018 więcej
ROZSTRZYGNIĘTE - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach budowy chodnika przy drodze pow. nr 1738N
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach
budowy chodnika przy drodze pow. nr 1738N gr. pow. - Kruklanki -
Żywki - Mazuchówka, w miejscowości Kruklanki.
18.09.2018 więcej
ZAKOŃCZONE - Ogłoszenie o przetargu ofertowym "Sprzedaż drzew na pniu"
Wycince podlega 171 szt. drzew przydrożnych, z których ilość
pozyskanego drewna wynosi około 128 m³.
17.09.2018 więcej
ZAKOŃCZONE - Ogłoszenie o zakupie używanego samochodu osobowego
Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku dokona zakupu używanego
samochodu osobowego.
13.09.2018 więcej
ROZSTRZYGNIĘTE - Ogłoszenie o przetargu ofertowym "Sprzedaż drzew na pniu"
Wycince podlega 115 szt. drzew przydrożnych, z których ilość
pozyskanego drewna wynosi około 80 m³.
12.09.2018 więcej
ZAKOŃCZONE - Ogłoszenie o przetargu ofertowym "Sprzedaż drzew na pniu"
Wycince podlega 171 szt. drzew przydrożnych, z których ilość
pozyskanego drewna wynosi około 128 m³.
11.09.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się